Huta Pokój w Rudzie Śląskiej

Piec

Praca konkursowa

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne.

Udostępnij: