Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Projekt konkursowy

Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako nowego elementu tożsamości miasta Gdańska wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca oraz jego położenia.

Udostępnij: